x

Дохторы можуть операчны технікы треновати в каміонї

00

Дохторы з Універзітной немоцніцї Братїслава собі можуть по першыраз треновати наймодерднїшы методы клубовых операцій на гуманных препаратах. Імпровізована операчна сала в каміонї ся находить в ареалї Немоцніцї св. Кіріла і Мефодїя в Петыржалцї. Каміон мали можность выпробовати і докторы зо шпыталю в Ружомберку. Лабораторій з двома повнї выбавленыма операчныма салами дає можность тренованя артроскопічных операчных технік як стабілізація плеча, зошытя меніскусів, ошетрїня хрупавок і іншы нарочны уконы. Позітівно можность такых тренінґів оцїнив предноста ІІ. Ортопедічно-травматолоґічной клінікы Лїкарьской факулты Універзіты Коменьского і Універзітной немоцніцї Братїслава Боріс Штенё. Увів, же „про нашых дохторів то є унікатна подїя. На вокршопы такого тіпу ся ходить передовшыткым до заграніча а теперь сьме тото шпеціалне працовиско мали прямо в Універзітній немоцніцї. Безпохыбы то має великый принос про нашых ортопедів і травматолоґів.“ Подобны каміноы ся находять не лем в Европі, але і в США. В Европі дякуючі ним могло треновати коло 4 000 дохторів.
(TASR, Цітрякова)
Фото: TASR