x

На Міністерстві школства далшый подвод

00

В резорті школства мало дійти ку далшому подводу з еврофондами. Як звертать увагу председа лібералів Ріхард Сулик, тотраз має іти о грошы, котры были на освіту безробітных. Має іти о проєкт Далша освіта і пораденьство про дорослых як інштрумент уплатнительности на робочім рынку, котрый реалізовав Народный інштітут ціложывотной освіты. Вже кінцьом рока 2015 подав Сулик скаргу на Европскый урядв боя проти подводам у справі роскраданя еврофондів, котры были на освіту безробітных. Поліція кінцьом мая 2017-го року мала зачати карный процес. Міністерство бы про тото мало прийти о 12 міліонів евр. Поліція справу кваліфіковала як злочін пошкоджованя фінанчных інтересів Европского общества вєдно із вынятково важным злочіном субвенчного подводу.
(Петро Медвідь)