x

Новела закона о воєнскій поліції не здобыла підпору выбору НР СР

00

Новела закона о воєнскій поліції, котра мать заборонити знеужываню воєнскых уніфорем, не здобыла підпору парламентного выбору про оборону і беспечность. Выбор не прияв платне узнесіня, затоже штіроє посланцї голосовали за єй схвалїня а штіроє ся стрімали голосованя. Міністер обраны Петер Ґайдош (SNS) выбору высвітлив, же в новелї ся дефінують переступкы і санкції у звязі зо знеужыванём воєнскых уніфорем ці означіня Озброєных сил СР. ,, Хотїли сьме заборонити тому, жебы были уніформы вжываны різныма парамілітантныма або іншыма ґрупамі ці здружінями, “ увів з тым, же в сучаснім законї хыбать можність санкціі за подобне знеужываня уніфорем. Шеф резорту озреймив, же заказ ся дотулять ношіня різных шпеціфічных знаків, як є наприклад знак Озброєных сил СР, але і рівношат і особной ідентіфікачной карты. Не дотулять ся ношіня бежных маскачовых взорів, котры вжывають напр. рыбари ці полёвници. Підкреслив але, же не можуть быти означены шпеціфічныма знакaми aрмады. В припадї схвалїня новелы закона грозить за неоправнене вжываня уніфорем і означіня Озброєных сил СР санкції аж до вышкы 500 евр.                                                                                                                                     

(TASR, Шутіова)