x

Новела закона о смітю має помочі малым подникателям

00

Меншы подникателї і жывностници бы мали быти в рамках смітёвой леґіслатівы орпоти сучасному ставу одлехчены од даякых повинностей. Зміну принесе новела закона о смітю,  котру підписав презідент СР Андрій Кіска. Філозофія новой леґіслатівы – знечіщователь платить, котра ся зачала влони заводжовати до практікы, зістає захована. Міністерство жывотного окружіня  СР од новелы закона очекує спереглядніня сістемы смітя і знижіня адміністратівы, котре має почути коло 2500 малых подникателїв і жывностників. Тым, котры уведуть на рынок до 100 кілоґрамів обалів ці необалів, одпаде повинность підписовати змлуву з Орґанізаціов одповідности выробцїв. По новім ся мають єдноразово зареґістровати на міністерстві, вести евіденцію о смітю і данны рочнї оголошовати міністерству. Новела тыж заводжує санкції про Орґанізацію одповідности выробцїв в припадї, же в селах, з котрыма мають змлувы, не забеспечать контайнеры на трідженый збер. Міністерство просадило заведжіня дорозного орґану, в котрім буде заступленый штат і самы выробцёве.
(Зденка Цітрякова)