x

Новелa закона о порядку їднаня Народной рады СР буде діючов од 1-го септембра

00

Презідентка Зузана Чапутова вчера підписала новелу закона о порядку їднаня Народной рады СР. Леґіслатіва рішыть онлайн їднаня в парламентных выборах в часі вынятковой сітуації і нудзового ці войнового ставу. Пресову аґентуру TASR о тім інформував Лукаш Лацзко з одбору комунікації презідентской канцеларії. З новой леґіслатівы выходить, же на сфункчніня выборів про неучасть їх оверователів ся будуть мати можность на конкретны їднаня волити заступници. То ся нетыкать выбору про незлучітельність функцій. Новела говорить і о забезпечіню авдіовізуалного высыланя з їднаня парламенту  і выборів, доступный мать быти верейности. Завдякы новой леґіслатівы собі устаноправный выбор зряджує комісію про творіня права як свій одборный і конзултачный орґан, причім членове комісії, котры несуть посланцями, патрить нагороджіня у вышці 20 евр на годину. Споминана леґіслатіва мать быти діючов од 1-го септембра. (TASR, Pkf)