x

Новозволена посланкыня до НР СР за ĽSNS Даніца Міковчакова понукла вчера по шкандалі веджіню партії свій мандат

00

Новозволена посланкыня до Народной рады СР за ĽSNS Даніца Міковчакова понукла вчера по шкандалі веджіню партії свій мандат. Реаґувала так на медіалізуваны фотоґрафії і інзерат з минулости, де з мужом гледали пары на бісехуалне одношіня. Окрім Міковчаковой, котра понукла свій посланецькый мандат, ся єй муж Ян Міковчак іщі в понеділок вздав функції крайского председу, як і членства  в ĽSNS. (TASR, Pkf)