x

ОСРС поведе Петро Штефаняк

00

В суботу 8-го юна проходило в Пряшові 28-ме засіданя Округлого стола Русинів Словеньска. На засіданю ОСРС брав участь і державный секретарь Міністерства школства, наукы, досліджіня і шпорту Словацькой републікы Петро Крайняк, котрый одпрезентовав можливости запроваджаня навчаня русиньского языка на школах з навчалным языком словацькым. Русины довгодобо чують проблему з выбудованьом сіті школ, котры бы были з навчалным языком русиньскым, або котры бы холем были з навчаньом русиньского языка. І зато привітали меджі собов державного секретаря резорту школства Петра Крайняка, котрый на суботнім засіданю ОСРС представив інформатівный матеріал Міністерства школства СР з назвов Зряджованя школы або школьского заряджіня з іншым навчалным/выховным языком як словацькым. Платформа собі выбрала і нового председу Петра Штефаняка, котрый по двох роках вычерять Яна Липиньского. Далшыма членами презідії ся стали – секретарь Мілан Піліп, говорця Петро Медвідь, Анна Кузмякова за індівідуалных членів і Йосиф Ткач за колектівных членів. (Петро Медвідь)