x

Посланці НР СР мають завтра вырішыти о компетенчнім законі

00

Посланці Народной рады (НР) СР будуть од завтра 16-го януара продовжувати в засіданю НР СР. Продовжувати мають в діскусії о пропозиції на скорочіня леґіслатівного діяня к новелі Трестного закона. Приголосеных є надалей много діскутуючіх. По одобріню пропозиції на скорочене леґіслатівне поїднаваня бы мали законодарцове продіскутовати новелу в першім і другім чітаню. Завтра бы мали вырішыти і о тім, чі ся стотожнять з позначками презіденткы при компетенчнім законі або новелу одобрять в дотеперішній верзії. Презідетнка Зузана Чапутова пропозицію дотуляючу ся і вытворіня нового Міністерства турістичного руху і шпорту СР ветовала з позначками к многым постановліням і к леґіслатівному процесу. На проґрамі актуалного засіданя НР СР є іщі веце як 20 пунктів. (TASR, Pkf)