x

Презідентка підписала новелу о COVID леґітімаціях

00

Уряд верейного здравотницьтва буде годен при творіню протипандемічных наряджінь брати до увагы діґіталну COVID леґітімацію. Тота інформує, ці особа была защіплена проти хвороты COVID-19, ці є неґатівно тестована або хворотов перешла. Выходить то з новелы закона о охороні, підпорі і розвитку верейного здоровя, котру в понедільок вечур підписала презідентка Зузана Чапутова. Інформовав о тім говорця презіденткы Мартін Штріжінєц. Новела уможнює уряду при огрожіню верейного здоровя нарядити дочасну условность вступу до склепів і на громадны події потверджіньом о вакцінації, переконаню хвороты або о неґатівнім тесті. Леґіслатіва говорить о запроваджіню можности брати до увагы щіпіня при приниманю протипандемічных наряджінь так, же защіплены, люди по переконаню хвороты або неґатівно тестованы будуть годны по леґітімованю ся COVID леґітімаційов хосновати „наповно“ службы, котры будуть іншак в рамках протипандемічных наряджінь обмеджены.

(Медвідь, TASR)