x

Презідентка СР Зузана Чапутова ся стрітла з главнов европсков прокураторков

00

Вольба нового ґенералного прокуратора буде ключовов подійов в тім року.  Обывателі Словакії бы прото мали думати і на то, же вырішувати о нім будуть посланці, котрых собі выберуть у вольбах  29-го фебруара. Презідентка СР Зузана Чапутова то увела на соціалній сіті по вчерайшій стрічі з главнов европсков прокураторков Лаувров Цодрутов Ковесі. Про новый перламент буде вольба ґенералного прокуратора за словами презіденткы “перша велика можность прінціпіалні зліпшити выможітелность права на Словакії і єдночасно піде о потрібный сімболічный крок к очістіню нашой юстіції.“ (TASR, Pkf)