x

Презідентка СР Зузана Чапутова удїлила мілость 48-рочному хлопови

00

Презідентка СР Зузана Чапутова удїлила мілость 48-рочному хлопови. Доводом было, же ёго двоє сынове суть тяжко хворы. Інформовала о тім Генріета Гайтова з пресового оддїлїня канцеланрнї презіденткы. Гайтова увела, же хлоп быв правоплатнї одсудженый за спаханя трестного чіну уверового подводу на трест однятя слободы на 2 рокы. Дале додала, же ,хлоп є вітцём штирёх дїтей, причім двоє сынове у віцї 14 а 20 років  суть здравотнї тяжко постигнуты і терплять важныма псыхіатрічныма діаґнозами. Жадають сі цїлоденну старостливость жены одсудженого, котра ся сама лїчіть на многы хвороты”.

(Шутіова, TASR)