x

Презідентка СР Зузана Чапутова є найдовірігоднішым словацькым політіком

00

Найдовірігоднішым споміж словацькых політиків є презідентка СР Зузана Чапутова. Довірує єй 52 процент і недовірує 47 процент респондентів. Выходить то з дослідженя аґентуры Фокус про телевізію Маркіза, котрый быв зреалізуваный од 16-го до 23-го новембра на взоркі 1005 респондентів. На другім місцю в дослідженю скінчів лідер мімопарламентного Hlasu-SD і посланец Народной рады СР Петер Пеллеґріні, котрому высловило довіру 41 процент і недовіру 57 процент опрошеных. Третє місце заняв председа опозичного Smeru-SD Роберт Фіцо з довіров на уровні 29 процент і недовіров 69 процент. Премєрові Едуардові Геґерові довірує 28 процент і недовірує 70 процент опрошеных. (TASR, Pkf)