x

Презідент Адрій Кіска ся подяковав шандарём за службу

00

Презідент СР Андрій Кіска ся на вырочнім стрїтнутю веджіня поліції зкрайскымa і окреснымa функціонарями подяковав шандарям за їх службу. Шпеціално выздвігнув роботу вышетрёвацого тіму в припадї вражды новинаря Яна Куцяка і ёго снубеніцї Мартіны Кушнїровой. Поліція о тім інформовала на соціалній сітї. ,,Єм досправды дуже рад, жена Словакії маме велике множство честных і добрых поліцайтів. Кeдь ся стала вражда ЯнаКуцяка і Мартіны Кушнїровой, такой єм повів, же мам абсолутно довіру в тім, жеполіція зробить вшытко про то, а же дасть найлїпшых людей, жебы ся дії погли допереду. А дії ся погли, ” повів Кіска притомным поліцайтам.            
                                                                                                                                      (Шутіова, ТАSR)