x

Премєр хоче мінімалну мзду над 500 евр

00

Пріорітов влады буде, жебы ся значніше підняли платы у верейній і державній справі. Повів то премєр Петер Пеллеґріні по понедільковім їднаню із представителями Конфедерації профсоюзів Словацькой републікы на Уряді влады. Єдночасно выголосив, же вопрос ґаранції найвысшого віку одходу до пензії іщі не быв запертый і буде ся о нім далше їднати. Премєр має в плані продовжовати в тріпартітнім діалоґу. Пеллеґірні конштатовав, же 500 евр є мінімум, што бы мали люди зарабляти і в році 2019 хоче тоту суму перекрочіти. „Потвердив єм, же інтересом влады є, жебы надалше росла мінімална мзда такым темпом, як в попередніх роках. То значіть, же будеме вытваряти ясный тиск, жебы мінімална мзда перекрочіла у 2019-ім році рівень 500 евр.“ Як Пеллеґріні декларовав, пріорітов влады буде і вести їднаня о значнішім піднятю платів у верейній і державній справі, причім є од того залежна і якость служеб державных робітників, но і робітників на высшых теріторіалных цілках, містах і селах.
(TASR, Медвідь)