x

Пріматоры міст суть приправены рішыти другу вовну пандемії нового коронавірусу

00

Пріматоры міст суть приправены рішыти другу вовну пандемії нового коронавірусу. Пандемічный план поважує за добрый і барз розумный. Повів то презідент Унії міст Словакії (UMS)  Ріхард Рібнічек по засіданю єй презідія в Кошыцях. Презідіюм UMS  ся договорило, же заступцьове крайскых міст, котры будуть частьов управлюючіх орґанів про крізу на окресных урядох в резіденціях края, будуть єдночасно забезпечувати  інформованя про вшыткы міста в рамках єднотливых вышшых уземны целкы (VÚC). (TASR, Pkf)