x

Русины будуть мати в народностнім выборі трьох представителів

00

Ласло Буковскый, уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны, як председа Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады СР про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность, опубліковав Вызву на реґістрацію до доповнюючого волебного згромаджіня народностного выбору про вєтнамску і русиньску народностну меншыну. Реґістрачный лист треба выповнити, підписати і вєдно із вшыткыма повинныма додатками доручіти на секретаріат выбору найнескорше до 17-го октобра того року. По зволіню буде мати свого представителя в народностнім выборі і недавно узнана вєтнамска народностна меншына, а Русины будуть мати намісто дотеперішніх двох членів і третього, што одповідать штатуту народностного выбору. Вшыткы далшы потребны інформації найдете на порталі уповномоченого влады СР. (АК)