x

Словакія є в рейтінґу слободы пресы на 17-ім місці

00

Словакія є в рейтінґу слободы пресы на 17-ім місці. Од минулого року собі поліпшыла о десять штебликів. Рейтінґ опубліковала меджінародна орґанізація Репортеры без границь з нагоды днешнього Світового дня слободы пресы. На першім місці суть Норверґія, Ірландія і Данія. Сполучены штаты суть на 45-ім місці, Росія на 164-ім місці. Послідні три штебликы обсадили Вєтнам, Китай і северна Корея. (TASR, Pkf)