x

Словацькы штуденты представили робота Аврела а йдуть з ним на олімпіаду до Мексіка

00

Пятеро словаьцкых штудентів середнёй школы представило робота Аврела. Словакію з ним будуть репрезентовати од 15. до 18. авґуста на меджінародній роботічній олімпіадї First Global в головнім містї Мексіка. Свою підпору штудентам высловила і міністерка школства, наукы, дослїджіня і шпорту СР Мартіна Лубіова: „Міністерство школства дуже піпорує таку акцію, затоже нас досправды тїшіть, же маєме тім, котрый є значно успішный на меджінародній сценї, а же маєме тых хлопцїв, котры досправды уже од молодости досягують шпічковы резултаты в такых технолоґіях, затоже тото є будучность Словакії, жебы молоды люде были добры в науцї і техніцї. Кедь ся до того дістануть уже в скорім віцї, так досправды мають шанс досягнути добры выслїдкы. А досправды ся надїєме, же они будуть і такым взором про далшых а главнї, же і молодеж ся зачне веце інтересовати о науку і техніку а проявить ся нам то і підвышеным інтересом о штудіум на технічных школах.“ Приправа робота на олімпіаду забрала штудентам 3 місяцї часу. Інформацію принесла Тлачова аґентура Словацькой републікы.
(TASR)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi