x

Часть новелы закона о соціалнім поіщіню є в незгоді з Уставов СР

00

Часть новелы закона о соціалнім поіщіню, котра в 2015-ім року завела інштітут мінімалной пензії, є в незгоді з Уставов СР. Іде о постановліня закона, котре коротить мінімалну пензію людям, котры собі шпорять в другім пензійнім пілєрі. Вырішыв о тім вчера Уставный суд СР (TASR, Pkf)