x

Школскы інштитуції ся будуть од нового школского рока керувати трьома фазами.

00

Школы ся будуть од нового школского рока 2020/2021 керувати трьома фазами. Зелена фаза буде безпечна, оранжова ся аплікує при підозріню на новый коронавірус у єдного учня або робітника школы. Червена фаза вміщать в собі список кроків в сітуації пару потверджінь сітуацій у учнів або педаґоґів. Вчера в часі пресконференції то повів міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту Браніслав Ґроглінґ з тым, же нехоче, абы школы заперли з причіны шыріня нового коронавірусу знова цілотеріторіялні. Школы мусять єдночасно выділити єдну містьтность про потребы ізолації. (TASR, Pkf)