x

Школы може отворять аж 8-го януара на будучій рік

00

Далшу пропозіцію на вернутя школярів до школы, в ряді уж третю, хоче міністер школства, наукы, выскуму і шпорту Браніслав Ґрылінґ представити перед Різдвом, то є до 23-го децембра. Повів то вчера по засіданю централного крізового штабу, де план на вернутя школярів до школы не перешов. Міністер потвердив, же в понедільок 7-го децембра школы не будуть отворены. Як додав, од централнoго крізового штабу дістали задачу план переробити. Вірить, же потім бы ся могли діти вернути до школы 8-го януара на будучій рік. (TASR, Pkf)