x

Ян Шанта од минулого року подав на НС СР довєдна три пропозиції на продовжуваня перерушеного карного перенаслідуваня подникателя Йозефа М

00

Прокуратор Уряду шпеціалной прокуратуры Ян Шанта од минулого року подав на Найвышшый суд СР довєдна три пропозиції на продовжуваня перерушеного карного перенаслідуваня подникателя Йозефа М., обвиненого в кавзі підфуку на небанковкы BMG Invest a Horizont Slovakia. Спис підфуку на небанковкы быв Шантові присудженый од взнику Уряду шпеціалізуваной прокуратуру, то значіть од септембра 2004-го року. Обжалобу подав уж по нецілых двох місяцях по дорученю спису в новембрі 2004-го року. Подля його слов в припаді Йозефа М. немож говорити о ехтремній лікнавості судів, але лем о ехтремных обштрукціях обвиненых, як і черяня ся роботынеспособности у обвиненых і їх обгайців. (TASR, Pkf)