x

Іван Румана зволеный кандідатна місцемеджінародной судной функції

00

Судця Найвысшого суду СР Іван Румана, котрого зволила Судна рада за кандідата на місьце додаточного судцю Общого суду ЕУ в Луксембурґу, сповнять критерія потрібны на заставаня даной меджінародной судной функції. Повіла то міністерка справодливості Луція Жітнянська, котра вчера по засідані влады реаґувала на выслідок понедільняйшой вольбы в Судній раді. Як міністерка конштатувала, “З мого погляду критерія пан доктор Румана сповнять. Певно вірю, же тот довготырваюча гісторія обсяджуваня нашой позиції додаточного судцю в Луксембурґу буде тымто крочайом закінчена“.
(TASR)