x

49 процент Словаків поважує рік 2021 за горшый, як очікувала на його початку

00

Скоро половина обывателів Словакії (49 процент) поважує з погляду свойого особного жывота рік 2021 за горшый, як очікувала на його початку. Веце як пятина обывателів го докінця оцінює як значні горшый. Выходить то з дослідженя, котрый на переломі новембра і децембра 2021 реалізувала аґентура Go4insight. Як увів Растіслав Кочан зо споминаной аґентуры, же уж другый раз за собов є оцініня рока переважні неґатівне, в порівняню з роком 2020 ся шак чуття того рока о дашто зліпшыло. Тоты, про котрых быв рік 2021 наконець ліпшым, як очікували, выходили при своїм позітівнім оцініню главні зо зліпшіня з погляду свойой родины ці партнерскых односин. Причінов спокойности з кінчаючім ся роком быв тыж особный жывот – новы зажыткы і скусености і тыж зліпшіня фінанчной сітуації. (TASR, Pkf)