x

SaS xоче ініціовати посланецьке розсліджаня в повязаню з поліцайным насилством

00

Опозічна партія SaS буде з причіны поліцайного насилства в Кошыцях ініціовати на парламентнім людьскоправнім выборі посланецьке розсліджаня. Фізічна і сексуална атака кошыцькых поліцайтів є подля лібералів знеужытьом їх поставліня і прав. Насилство і бруталность односно затриманой особы в Кошыцях поважує посланкыня парламенту Владиміра Марцінкова за неакцептовательне. Поліцайты мали 11-го юна на Площі Маратону міру в Кошыцях обмеджіти на слободі єдного мужа. До незаконной буталности з боку веце поліцайтів мало дійти при його выслухованю на Окружнім одділіню Кошыці – Старе Місто на Прибиновій улуцу. Муж мав мати веце зранінь. В тім ділі уж подля резорту внутрішніх справ мав почати карный процес, котрый дотулять ся знеужываня прав публічного чіновника, уближіня на здоровлю і злочіну сексуалного насилства.

(Медвідь, TASR)