x

Водовод і каналізація в селах окресу Снина є планована до кінця рока 2023

00

Перше верчіня в трьох селах окресу Снина – Уліч Криве, Збой і Новоселіця, указали, же в короткім часі бы там міг быти выбудованый водовод. Сконштатовав то председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый. Подля його слов в окресі Снина є 323 сел, з того 28 не мать каналізацію а 24 ани водовод. На споминане гідроґеолоґічне досліджіня было проінвестовано 40.000 евр. ПСК готує конкурз на зготовителя проєктовой документації і ставебне поволіня про Збойску долину. Реалізація водоводу і каналізації є планована до кінця рока 2023. Жадателями о фінанції будуть самы села. Очекованый кельчік про 28 сел є коло 35 міліонів евр без ДПГ. (TASR, Pkf)