x

В Татраньскых потоках прибуде 60.000 кусів пстругів

00

Бігом юна выпустять лїсны робітницї до вод на теріторії Татраньского і Пєниньского народного парку 60.000 кусів насад пструга поточного. Інформовала о тім Матріна Петранова зо Штатных лїсів ТАНАП-у з тым, же першых приближно 5000 кусів насад выпустили робітницї у Воходнїй в середу до Тихого і Копровского потока, котры ся находять в охоронюючім обводї Подбанске. Зо зарыбнёванём будуть поступно продовжовати і в далшых десятёх охоронюючіх обводах. Уж традічно асі піврочны рыбкы высадять ай до вод Білого Вагу, окрем пстругів там прибуде i около 5000 ліпнїв тіміяновых.

(TASR, Шутіова)