x

Гуменне мать о 3000 обывателів менше як перед 10-роками

00

Чісло обывателів Гуменного ся за послідніх десять років зменшало о 3000. Выходить то з інформацій о Зрахуваню обывателів, домів і квартелів 2021, котры  опубліковала самосправа на своїм порталі. “Місто Гуменне евідує ку 13-му юну 2021-го року  зрахованых 29 288 особ, то є  90,11% обывательства,“ інформовав  Маріан Шкуба з пресреферату містьского уряду. Но як выходить з даных Штатістічного уряду Словацькой републікы з посліднього зрахованя обывателів, в році 2011 мала метропола Вышнього Земпліна 35.053 обывателів. Місто мало в рамках електронічного самозрахованя обывателів зрахованых 27.893 обывателів. Про асістоване зрахованя мали Гуменнчане к діспозіції  поміч вісем  стаціонарных і 22 мобілных асістентів. (TASR, Pkf)