x

Директор попрадького шпыталя пожадав о уволніня з функції

00

Пару стовок людей вчерашнім походом через місто высловило підпору робітникам шпыталю в Попраді, котры суть неспокійны з єй веджіньом. Директор попрадьского шпыталя Антон Ганушін пожадав о уволніня з функції. Інформовав о тім міністер здраводництва Марек Крайчі з тым, же його жадость буде акцептовати. Окрем робітників шпыталю ся до походу залучіла і верейность, веджіня міста Попрад, Высокых Татер і представителі здравотницькых орґанізацій. Словацька лікарьска комора высловлює надію, же міністер повірить веджіньом шпыталя чоловіка з авторітов, котрый буде мати підпору нелем робітників, але шырокой одборной верейности. (TASR, Pkf)