x

Контроля NKÚ заміряна на сістем призначуваня дотацій з бютжету міста Гуменне обявила многы недостаткы

00

Контроля Найвышшого контролного уряду (NKÚ) СР заміряна на сістем призначуваня дотацій з бютжету міста Гуменне в роках 2016 аж 2018 обявила многы похыбованя. Гуменьска самосправа мала недобрі наставены правила, і тыж їх сама недотримувала. Місто поступово недостаткы одстранює. Выпливать то з опатріня, ку реалізації котрым ся містьскый уряд завязав. З контрольных вызначінь Найвысшого контролного уряду СР выйшла про місто главні задача выпрацювати концепцію шпорту в місті і тыж нове Обще обліґатне наряджіня (VZN) о приділюваню дотацій з бютжету міста так, абы было в згоді з діючов леґіслатівов. Нове обще обліґатне наряджіня із запрацюваныма  примітками NKÚ уж містьскый уряд на своїм посліднім засіданю одобрив, концепція шпорту мать на одборі школства, културы, молодежі і шпорту MsÚ быти выпрацювана  до марца 2020-го року. Як про пресову аґентуру TASR повіла Міхаела Доханова з пресового оділіня MsÚ, місто Гуменне мусить інформувати NKÚ о повніню єднотливых опатрінь до 15-го новембра. (TASR, Pkf)