x

Кошыцька ЗОО мать два новы унікатны молодята

00

В Зоолоґічній загородї Кошыцї потїшили хователїв два унікатны прирасткы. Іде о молодята туканів великозобых, котры ся вылягли в половинї юна і котры уж навщівницї можуть відїти у воліері такой за вступом на лївім боцї. Пташата вылетїли з будкы в проходячіх днях а поступно сі звыкають на нове середовище, TASR о тім інформовала ведуча оддїлїня навчаня і маркетінґу кошыцькой зоо Ева Малешова. Родіче молодятa надале кормлять аж довтоды, покы ся то сами не научать, што може тырвати іщі дакілько тыжднів.,, Зоолоґічна загорода поважать вылягнутя туканів великозобых  за великый успіх, затоже за остатнїх 12 місяцїв ся в Европі вылягло лем пять молодять,“ повів зоолоґ Патрік Пасторек.

(TASR, Шутіова)