x

Крокы проти наказї сіфілісом в Требішові

00

Реґіоналный уряд верейного здравотніцьтва в Требішові денно контролує участь хворых на вышетрїнях і лїчіню. Хоче так еліміновати росшырёваня наказы. По четверьґовім рокованю крізового штабу в Требішові о тім інформовав предноста требішовского окресного уряду Растїслав Петровіч. „За період од 26. фебруара до 16. мая 2018 закінчіло першу лїчебну куру 80 хворых а другу куру 79 хворых, котры были евідованы на сіфіліс. Треба повісти, же тот прінціп нам помогла реалізовати і та скуточность, же немоцніця з поліклініков росшырила денный стаціонар а про дїти на дїтячім оддїлїню вытворила простор, жебы тоты дїти могли быти госпіталізованы тот єден день при лїчіню сіфілісу.‟ Епідеміов сіфілісу є постигнута главно требішовска ромска осада. Вышетрїня притім проходять в рамках цїлых родин, кедьже ся стає, же хворы не суть лем дорослы, але і дїти. Крізовый штаб попершый раз засїдав 5. фебруара а творять го заступцёве окресного уряду, реґіоналного уряду верейного здравотніцьтва, немоцніцї, поліції, місто Требішов ці уряд роботы, соціалных дїл і родины. Цїлём є коордіновати поступ при рїшіню епідемії.
(TASR, Цітрякова)