x

Любовняньскый шпыталь отворив новы просторы за 7 міліонів евр

00

28-го мая т. р. славностні отворили новы просторы в Любовняньскім шпыталю з выбавліньом в ціні 7 міліонів евр. Новый урґент, операчны і породны салы пришов попозерати і міністер здравотництва Владимір Ленґварьскый. Комплексна обнова шпыталя тырвала од юла 2018-го року до апріля того року. Директор шпыталя Петер Бізовскый повів, же выбудовали урґентный приєм, новы породны і операчны салы на хірурґічнім і ґінеколоґічно-породницькім одділіню, розшырили RTG і дітьске одділіня. Поставили новый вытяг, выбудовали oнколоґічный тракт і затеплили далшу часть будовы. Oбнову шпыталя оцінив і Ленґварьскый. „Так собі представую і нашы шпыталі до будучности,“ повів. Любовняньскый шпыталь до кінця рока хоче докінчіти будованя вецештокового дому на паркованя і ґінеколоґічного амбулантного тракту. В далшых роках планує реконштрукцію одділіня анестезіолоґії, інтензівной медицины і выбудованя госпіцу. (Кор. АК)