x

Меморандум о европскій співпраці

00

Iнформачный центер і Пряшівска універзіта підписали меморандум о співпраці. Цільом меморанда є приближыти молодым людям діятельство Европской унії, але і выміна скушеностей, новы можливости навчаня і практікы про штудентів, котры мають інтерес о проблематіку Унії або о роботу в европскых інштітуціях. Меморандум о співпраці своїм підписом потвердили ректор Пряшівской універзіты Петер Конъя і директор Словацького общества про загранічну політіку Aлександер Дулеба, котрый быв і першым председом Округлого стола Русинів Словакії. ТАСР

(А. Кузмякова)