x

Наша Марька днесь славить юбілей

00

Красного жывотного юбілею (80) ся днесь дожывать наша перша співацька діва Марька Мачошкова, родачка з Потічок, довгорічна солістна нашого професіоналного колектіву ПУЛС в Пряшові. З колектівом перешла цілый світ і своїм прекрасным голосом і русиньскыма співанками прославила наш народ і богату културу. Єй тіпічный оріґіналный голосок часто чуєме з нашого радія і зо сцен многых фестівалів і розмаїтых културных подій. З нагоды єй округлого юбілею мав быти в Пряшові 22-го апріля концерт під назвов Минули ся мої рочкы, минули, котрый про сучасну сітуацію шыріня пандемії ся одкладать. Но холем такым способом – через ефір нашого радія – єй посыламе щіры слова подякы за ціложывотне співацьке майстерство і за радость, котров нас все доказала розвеселити. Марько наша, на многая і благая літа. (А. Кузмякова)