x

На УПЙШ в Кошіцях выпукнув вчера пожар, будову евакуовали

00

В будові Лїкарьской факулты Універзіты Павла Йозефа Шафаріка в Кошіцях выпукнув вчера пожар. Огень засяг містность на 3. штоку. Будову наслїдно евакуовали, коло 200 штудентів і заместнанцїв вышло на вольне пространство перед будову. Пожаром была засягнута містность, де є актуално лешіня на реалізацію выміны обводового плаштя будовы зо затеплїнём. Шкоды бы не мали быти великы. Містность была практічно порожня, без даякых дорогых пристроїв. Веджіня школы предбежнї одгадує шкоды максімално на 30 тісяч евр. Прічіны взнику пожару суть предметом зіщованя.
(Зденка Цітрякова)