x

ОЗ Наш Пряшів зачав з петіційов

00

Обчаньске здружіня Наш Пряшів не є згодный з напоїньом драгы з локаліты Од дуба, де мають быти выбудованы родинны домы, з міста Великый Шаріш через верьх Бікош на Сідліско ІІІ в Пряшові. Зато зачали петіцію, бо ся боять згіршіня доправной сітуації в місті. Драга подля споминаного здружіня не сповнює безпечностны параметры і іде о прияздову драгу к ставбі автострады. В петіції, котру затля підписало 100 людей, жадають місто Пряшів, жебы выдало незгоду ку припоїню драгы. Хотять, жебы ся ньов заподівали пряшівскы містьскы посланці на марцовім засіданю.  (TASR, Pkf)