x

Поміч старшым людям

00

Старшы і хворы люде можуть знова пожадати о поміч різны орґанізації через платформы Пряшівского самосправного краю про людей. Вдяка добровольникам можуть дістати тепле їдло ці лікы без того, жебы мусили выходити з дому. Крайска самосправа так реаґує на наряджіня влады СР. Iнформовала о тім Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації Уряду. Жытелі Пряшівского краю, главні старшы люде над 65 років, можуть пожадати о призвоз теплого їдла, накуп потравин, дроґерії ці ліків, розговор з духовным, псіхолоґічны ці соціалны рады. Навщівници порталу www.pskpreludi.sk собі можуть выглядати потребны службы подля місця, де бывають. (А. Кузмякова)