x

Попрад шпорить фінанції на теплі

00

Заложіня містьской Попрадской енерґетічной сполочности в минулім року ушпорило в середині каждій домашності коло 50 евр. Пітвердив то заступник пріматора Попраду Іґор Взош с тым, же ся завдякы ньой подарило выгодно накупити плін, котрый є основнов комодітов на выробу тепла в Попраді і понижити так варіабілну зложку ціны тепла. Як далі заступник пріматора повів, “против року 2016 так Попрадчане заплатили довєдна о 831.000 евр менше. Одночасно ся місту збівшыв прибыток о 460.000 евр перед зданіням, кідже є то теперь 100-перцентна містьска сполочность а передтым сме мали подїл лем 25 процентів. Окрім іншого іші Попрадска енерґетічна сполочность заплатила місту дальшых 300.000 місту найом а до того сме понижили і наклады на оправы у внутрі-сполочности.
(TASR)