x

Про загранічных штудентів: Мож  штудовати русиністіку і здобыти штіпендію 4000 евр

00

Пряшівска універзіта в Пряшові є єдинов універзітов на Словакії, котра дає можливость штудовати русиністіку. На універзіті діє Інштітут русиньского языка і културы, котрый є під Центром языків і култур народностных меншын. Русиньскый інштітут має акредітованы штудійны проґрамы в бакаларьскім, маґістерьскім i докторандьскім проґрамі. Теперь є можливость здобыти на штудіум русиністікы штіпендію 4000 евр на рік. Штіпендія є про талентованых загранічных штудентів, котры мають інтерес штудовати на высокій школі в Словацькій републіці. Успішный ашпірант на штудіум може здобыти штіпендію 4000 евр на рік, значіть за бакаларьске штудіум є то довєдна 12 000 евр. Як інформовала директора Інштітуту русиньского языка і културы Анна Плішкова, штіпендія є про тых штудентів із заграніча, котры наступлять штудовати в академічнім році 2024/2025. Як підкреслила, было бы добрі, кебы будучій штудент знав по русиньскы, а окрім того розумів і словацькый, або іншый славяньскый язык. Джерело фотоґрафії:  FC/ЛЕМ.ФМ (ЛЕМ.ФМ, Пкф)