x

Русиньска оброда готує Сейм

00

В Бардейові днесь проходить засіданя членів Выконного выбору і Дозорной рады Русиньской оброды на Словеньску, котре скликав председа орґанізації Інж. Мартін Караш. На проґрамі засіданя є аналіза тогорічного посуджованя проєктів русиньской меншыны в рамках Фонду на підпору културы народностных меншын і інформації з недавного засіданя Світовой рады Русинів в Румунії. Немалый простор буде на засіданю присвяченый обговоріню приготовліня  Коордіначного выбору і Сейму Русиньской оброды на Словеньску, котрый є найвысшым орґаном орґанізыції. (А. Кузмякова)