x

Сабінів очекує меншый прибыток

00

У звязку з коронавірусом місто Сабінів очекує зменшіня прибытку в сумі 303.000 евр. Як про аґентуру TASR повів пріматор міста Михал Репаскі, хотять пожадати о фінанчну поміч од штату. Зато на найближшім засіданю містьского заступительства будуть його посланці говорити о  споминаній пожычці. Іде о уверове затяжіня, но місто є в добрій фіанчній кондіції – коло 12,5 процент. Дакус бы ся то згіршыло, але мають обіцяне, же по реформі верейной справы бы пожычка могла быти в  2024-ім році претрансформована до дотацій або ґранту. (TASR, Pkf)