x

Село Чірч хоче векшу капаціту школы

00

В селі Чірч, Старолюбовняньского окресу, хотять на звекшіня капаціты основной школы з матерьсков школов здобыти средства з плану обновы. Як інформовав аґентуру TASR староста села Михал Дідик, самосправа недавно підписала контракт із зготовительом ставебных робот, а єдночасно рихтує публічне обстараваня на додавателя выбавліня школы. „Покля будеме зо жадостьов успішны, пак з будованьом бы сьме хотіли зачати в слідуючім році. Но іщі передтым хочеме мати приготовлены вшыткы потрібны діла,“ повів староста. На надбудованя і прибудованя новых просторів має подля публікованого контракту іти веце як 920 тісяч евр. Кілько піде на выбавліня учебных клас, буде подля старосты ясне по публічнім конкурзі, аж пак подають жадость о дотацію. Школярі другого ступеня в селі Чірч мусять того часу ходити до сел околіці, кажде рано ходить автобус повный дітей наприклад до 10 кілометрів оддаленого Орлова. Вдяка розбудованю школы выникне вісем клас, і далшы шпеціалны учебны класы, а капаціта школы бы ся мала звекшыти о 100 процент. Чірч бы так мав такзвану повно орґанізовану школу, значіть мав бы першый і другый ступень основной школы. (ЛЕМ.ФМ, Pkf)