x

Технічна універзіта в Кошіцях планує реконштрукцію інтернатів

00

Технічна універзіта в Кошіцях планує обнову штудентьскых домовів на Єдліковій уліцї ч. 5 і 9. Выходить то з ознамлїнь о выголошіню верейных обстаравань. Реконштрукції мають быти докончены в літї 2025. Стояти бы мали довєдна скоро 16 міліонів евр без ДПГ, причім мають быти фінанцованы з механізму на підпору обновы і одолности СР. Прімарным заміром реконштрукцій є подля Технічной універзіты одстранїня гаварійного ставу дакотрых конштрукцій, понижаня енерґетічной нарочности, зладїня з технічныма нормами і модернізація технічного і інтерьєрового выбавлїня за цїлкового підвышіня комфорту уквартелёваня.

(TASR, Шутіова)