x

Токаїк собі припомянув Токаїцьку траґедію

00

В селі Токаїк в Стропківскім окресі собі в пятницю припомянули 75-те выроча Токаїцькой траґедії і выпаліня села. Споминкова стріча ся одбыла при сельскім памятнику з назвом Поверненя до выпаленого села, де суть похованы жертвы фашістьского выстраяня. Брали на ній участь заступникы штатной справы, армії, самосправы, членове Словацького союзу протифашитьскых боёвників, містьны, як і обывателі навколішных сел. В неділю 19-го новембра 1944-ім року село Токаїк обключіло коло 200 німецькых вояків. Як старостка села Яна Медвецова повіла, ,,при містьнім храмі позберали хлопів з тым, же ідуть копати закопы. Може кілометер за селом їх поставили до тройступу і прочітали приказ, в котрім было: ,,За поміч і підпору партизанів будете на місці застрілены.“  Двоє з ных Андрій Стропковскый і Михал Медведз прожыли. По жертвах остало 16 вдов і 67 сирот.  (TASR, Pkf)