x

У Свідницькім шпыталю хыбують дохторы в одборах ґінеколоґія і хірурґія

00

Подля слов директора Свідницького шпыталю Світ здоровя Славка Родака є сітуація на оддїлїнях стабілізована. Но хыбують їм шпеціалісты головно із одбору ґінеколоґія і хірурґія. Директор дале увів, же ся намагають о то, жебы тых дохторів здобыли. Великый посун буде по тім, як буде вырїшене о зараджіню шпыталю до сїтї урґентных приймів. Централа і сам директор роблять крокы, жебы змінити сітуацію і ословлюють прямо дохторів, з котрыма бы могли зачати співпрацу. Одборників глядають ай за граніцями. Говорить директор шпыталю Славко Родак: „Главнї потребують тоты дохторы видїти, же то має даяку візію, же то не є на курту добу, же є то на довшу добу. То за перше, а за друге тоты дохторы мусять мати амбіцію штось доказати а іти до малого реґіону, де нарокы на єдного дохтора в службі суть омного бівшы як у великім шпыталю.“
(TASR, Цітрякова)