x

В Белеградї заказали згромаждёваня веце як десятёх людей

00

Серьбскы уряды у четверь заказали згромаждёваня веце як десятёх людей в головнім містї Белеград по двох ночах насилных зражок меджі поліціёв і тісячами демонштрантів, котры протестовали проти опатрїням на забранїня пошырёваня нового коронавірусу. Зранїня утерпіли десяткы людей враховано шандарів. Інформовала о тім аґентура AP. Серьбскый владный крізовый тім увів, же цїлём заказу є забранити далшому пошырёваню вірусу, кедьже бігом протестів люде не дотримовали фізічный одступ а лем мала часть з них носила охранны маскы.

(TASR, Шутіова)