x

В ЧР будуть мати Минуту тиха

00

Чеська обчаньска ініціатіва Минута тиха запропоновала на понедїлёк 22.марца, кедь буде точно рік од смерти першого паціента зо захворїнём COVID-19 в Чехії, піету за жертвы коронавірусу. Ку ініціатівы ся припоїла Чеська єпіскопска конференція а в понедїлёк на полідне ся розозвучать дзвоны церьквей. В середу о тім інформовав справодайскый портал Novinky.cz. З акціёв в уліцях орґанізаторы не рахують, жебы не підвышовали різіко наказы. Люде ся стримують векшынов дома або в роботї.Свій постой і піету можуть дати наяво на соціалных сїтях – можуть там зверейнити фотоґрафії з минуты тиха, як ю пережывали. Головным мотівом про взник ініціаты было то, же барз превладать технічный погляд на пандемію, о помершых ся говорило лем в штатістіках. Росте кількость позосталых, котры ся не могли розлучіти зо страченыма близкыма. ,, Чув єм, же їм маме зо смутком помочі,” высвітлив дісідент Петр Поспіхал, котрый Минуту тиха ініціовав.

(TASR, Шутіова)