x

Мадярьско доставать з Росії плін навысше

00

Мадярьско в суботу (13. 8.) інформувало, же му Росія зачала додавати плін навыше, на основі юловой навщівы міністра заграничных справ Петра Сзіййарта в Москві. Пресаґентура TASR справу перевзяла з аґентуры AFP. Подля мадярьского міністерства заграничных справ обходны їднаня з Москвов “вели к договору“ і выслідком є, же російскый енерґетічный ґіґант Ґазпром зачав в пятницю (12. 8.) додавати Будапещі плін “над уж передтым договорене множества“. “Повинностьов мадярьской влады є забезпечіти безпечны додавкы земного пліну до країны і мы то повниме,“ увів на соціалній сіті представитель міністерства Тамас Менцзер. (TASR, Pkf)