x

Северна Мацедонія мусить зліпшыти свою онлайн безпечность в реакції на множество е-майловых фалошных бомбовых поплахів

00

Влада в Северній Мацедонії приобіцяла зліпшыти свою онлайн безпечность в реакції на множество е-майловых фалошных бомбовых поплахів, котры од октобра минулого рока запричінили розсягле нарушіня ходу країны. Інформувала о тім аґентура AP. Гоаксы о бомбовых загрожінях означіли тамтешні представителі за акт терорізму і назначіли, же можуть быти повязаны з проукраїньсков позиційов даной членьской країны Североатлантічной аліянції. Северомацедоньска поліція лем в часі вчерайшого дня евакуовала веце як 30 локаліт в главнім місті Скопйе і в місті Прілеп на югу країны вєдно резіденції презідента, накупных центер, школ, готелів, музеї і шпортовых інштітуцій. Выпереджовали тому справы о такзваных бомбах, котры ся указали як фалошны. (TASR, Pkf)